ATR Enerji, lisanslı veya lisanssız güneş enerji santrallerinin ilk başvuru ve proje aşamasından santralin anahtar teslim halde kurulup şebeke bağlantılarının yapılmasına kadar her aşamada hizmet vermektedir.
 
Güneş Enerji Santralleri Danışmanlık Hizmetleri
 • Ön bilgi, analiz ve yatırım maliyet çalışmaları
 • Saha seçimi, ön analiz ve değerlendirme
 • Fizibilite, ölçüm ve raporlama hizmetleri
 • Elektrik Dağıtım Şirketleri, TEİAŞ ve YEGM vb. kurumlar için başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması, takibi ve ön onaylarının alınması
 • İmar planları ile ilgili çalışmaların başlaması ve ilgili kurumlardan imar planına esas görüşlerin alınması
 • ÇED raporu ile ilgili çalışmalar
 • Elektrik Dağıtım Şirketleri ile bağlantı sözleşmesi imzalanması
 • Mühendislik işleri, projelerin hazırlanması ve kurum onaylarının alınması
 • İlgili kurumda imar planı çalışmalarının yapılması
 • Orman, mera, hazine arazileri vb. ile ilgili kamulaştırma, yol, izin çalışmaları
 

Anahtar Teslim Enerji Santrali Kurulması Hizmetleri
 • Hafriyat çalışmaları, temel kazıları, tesviye
 • Saha veya çatı üzeri konstrüksiyonun kurulması ve panel montajları
 • İnvertörler, Kablolama, AC/DC panolar ve kurulum işleri
 • Trafo ve köşklerin kurulumu
 • Topraklama işlemleri
 • Yıldırım koruma sistemlerinin yapılması
 • Güneş Santrali, trafo ve Bölgesel Dağıtım Şirketi Hattı arasında yeraltı kablolama veya havai hat çalışmalarının yapılması
 • Enerji Santralinin geçici kabullerinin yapılması
 • Enerji Santralinin devreye alınması
 • Enerji Santralinin aylık / yıllık periyodik bakımlarının yapılması