Birincil yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüz ortamında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda kojenerasyon günümüz çağdaş “enerji yönetimi” teknikleri içinde ön sıralarda yer almaktadır. Kojenerasyon, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler oluşturmaktadır. Basit çevrimde çalışarak elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin % 30 - 40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70 - 90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu tekniğe ”birleşik ısı - güç sistemleri” ya da kısaca “kojenerasyon” diyoruz. ATRGRUP; mekanik çözüm ortakları ile birlikte kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri tasarım ve kurulumu gerçekleştirmektedir.

Kojenerasyon Sistemleri Hizmetlerimiz
  • İşletmenizin enerjiye ilişkin verilerinin detaylı analizinin gerçekleştirilip uygun kapasite ve teknoloji tasarımının yapılması
  • İşletmeniz için en uygun kojenerasyon veya trijenerasyon sisteminin kurulması
  • Sisteme ilişkin tüm bakım ve onarım işlemlerinin uzun vadeli olarak gerçekleştirilmesi
  • Enerji yapısının en verimli şekilde yönetilmesi
Hedeflenen Sonuçlar
  • Enerji faturalarında önemli tasarruflar elde ederek karlılığının artması
  • Elektrik ve ısının birlikte kullanılması ile enerji çeşitliliği ve verimliliğinin en üst seviyelere çıkması
  • Güvenli ve kesintisiz enerji üretimi ile iş ve kalite kayıplarını en aza indirerek operasyonel verimliliğinin yükselmesi
  • Şebeke kaynaklı elektrik kesintisi, frekans ve voltaj düzensizliklerinin etkisinin ortadan kalkması