Firmamız uzman mühendis kadrosu ve kapsamlı ölçüm enstrümanları ile tesisinize ait yüksek ya da alçak gerilim tesisatınıza ait detaylı bir raporlama yapabilmektedir. Verdiğimiz başlıca hizmetler;

Primer & Sekonder Test
 
Röle Ayarlarının Yapılması ve Testleri

 • Aşırı akım ve toprak koruma röleleri
 • Aşırı ve düşük gerilim koruma röleleri
 • Diferansiyel koruma röleleri
 • Mesafe koruma röleleri
 • Frekans koruma röleleri
 • Fonksiyon testleri ve devreye alma çalışmaları

Güç Trafosu Testleri

 • Kapasite ve %pf (güç faktörü) testleri
 • İzolasyon direnci testleri
 • İkaz akımı ölçümü
 • Buşing testleri
 • Çevirme oranı testleri
 • Sargı dc (doğru akım) direnç testleri
 • Transformatör yağının elektriki ve kimyasal testleri

 
Akım Trafosu Testleri

 •  Kapasite ve %pf (güç faktörü) testleri
 •  İzolasyon direnci testleri
 •  Akım dönüştürme oran testleri
 •  Polarite testleri
 •  Doyma testleri
 •  Sargı direnci testleri

 
Gerilim Trafosu Testleri

 •  Kapasite ve %pf (güç faktörü) testleri
 •  İzolasyon direnci testleri
 •  Gerilim dönüştürme oran testleri

 
Kesici Testleri

 •  Kontak kapasite ve %pf (güç faktörü) testleri
 •  İzolasyon direnç testleri
 •  Kontak geçiş direnci testleri
 •  Kesici açma kapama zamanı testleri

Ayırıcı Testleri

 •  İzolasyon direnci testleri
 •  Kontak geçiş direnci testleri
 •  Parafudur testleri
 •  Kapasite ve watt kaybi testleri
 •  İzolasyon testleri
 •  Topraklama direnci ölçümü

 
Topraklama Testleri

 •  Selvaz yöntemi ile topraklama geçiş direnci ölçümü
 •  Toprak özgül direnç ölçümü
 •  Adım geriliminin ölçülmesi
 •  Temas geriliminin ölçülmesi

 
Bara ve Kablo Testleri

 •  Kablo izolasyon testleri
 •  Kablo hi-pot alternatif akım (ac) ve doğru akım (dc) -kaçak akım- testleri
 •  Bara izolasyon testleri
 •  Bara  hi-pot alternatif akım (ac) ve doğru akım (dc) -kaçak akım- testleri