ATR Mühendislik olarak; Elektrik Mühendisliği Proje Hizmeti verilen tesisin güvenliği ve tesiste çalışan insanların can güvenliğinin doğru ve uluslararası standartlara uygun bir elektrik projesinin azırlanmasına bağlı olduğunun bilincindeyiz. Aynı zamanda doğru bir projenin en iyi kaliteyi en uygun maliyetli şekilde sağlamanın birinci adımı olduğu bilincindeyiz. Bu kapsamda başlıca hizmetlerimiz;

GES - RES – Kojenerasyon Projeleri
ATR Mühendislik, Güneş Enerji Santralleri (GES), Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Kojenerasyon Sistemleri için kurumlara sunulması gereken dosya içerisinde bulunan projelerin hazırlanması ve kurum onaylarının alınması konusunda deneyimli uzman ekibi ile hizmet vermektedir.
 
Orta ve Yüksek Gerilim Projeleri
Tüm ticari ve endüstriyel tesislerin Yüksek Gerilim Projeleri deneyimli ekibimiz tarafından hazırlanarak ilgili Elektrik Dağıtım Şirketinden onaylanmış şekilde müşterilerimize teslim edilmektedir.
 
Organize Sanayi Bölgeleri Projeleri
Konusunda tecrübeli uzman mühendis ve tekniker kadromuz tarafından yurt içi ve yurt dışında yer alan her türlü büyüklükteki Organize Sanayi Bölgeleri projeleri ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmaktadır.
 


Alçak Gerilim ve İç Tesisat Projeleri
Tüm ticari ve endüstriyel tesislerin elektrik tarife değişikliği veya yeni abonelikle ilgili Alçak Gerilim ve İç Tesisat projeleri hazırlanarak tesisin bağlı olduğu Elektrik Dağıtım Şirketinden onaylanmış şekilde müşterilerimize teslim edilmektedir.
 
İç Tesisat Muayene Belgesi
Fabrikaların, tesislerin veya binaların mevcut durumu uzman ekiplerimiz tarafından incelenerek oluşturulan rapor sonrası sisteminizde Kuvvetli Akımlar Yönetmeliğine göre herhangi bir eksiklik yok ise şirketimiz tarafından İç Tesisat Uygunluk Muayene Belgesi düzenlenmektedir.