​ATR Enerji; lisanslı veya lisanssız rüzgar enerji santrallerinin ilk başvuru ve proje aşamasından santralin anahtar teslim halde kurulup şebeke bağlantılarının yapılmasına kadar her aşamada hizmet vermektedir.
 
Rüzgar Enerji Santralleri Danışmanlık Hizmetleri
 • Ön bilgi, analiz ve yatırım maliyet çalışmaları
 • Saha seçimi, ön analiz ve değerlendirme
 • Rüzgar ölçüm direği temini, ölçüm ve raporlama hizmetleri
 • Elektrik Dağıtım Şirketleri, TEİAŞ ve YEGM vb. kurumlar için başvuru dosyalarının hazırlanması, takibi ve ön onaylarının alınması
 • İmar planları ile ilgili çalışmaların başlaması ve ilgili kurumlardan imar planına esas görüşlerin alınması
 • Elektrik dağıtım şirketleri ile bağlantı sözleşmesi imzalanması
 • RAPSİM başvurusu ve onayının alınması
 • Mühendislik işleri, projelerin hazırlanması ve kurum onaylarının alınması
 • İlgili kurumda imar planı çalışmalarının yapılması
 • Orman, mera, hazine arazileri vb. ile ilgili kamulaştırma, yol, izin çalışmaları
 
 
Enerji Santralleri Anahtar Teslim Hizmetleri
 • Hafriyat çalışmaları, temel kazıları, tesviye
 • Yol çalışmaları (hafriyat, eğim, genişletme ve iyileştirme)
 • Temel uygulamaları (Kalıp, beton, demir, yalıtım vs.)
 • Montaj ve kurulum işleri
 • Rüzgar Türbini, trafo ve Bölgesel Dağıtım Şirketi Hattı arasında yeraltı kablolama veya havai hat çalışmalarının yapılması
 • Enerji Santralinin geçici kabullerinin yapılması
 • Enerji Santralinin devreye alınması
 • Enerji Santralinin aylık / yıllık periyodik bakımlarının yapılması